Abrostola asclepiadis – Zgrzeblica trojestka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie bez wyraźnego zielonkawego odcienia. Pole środkowe wyraźnie ciemniejsze od pola nasadowego, ograniczone przez kontrastowe, czarne przepaski poprzeczne; przepaska zewnętrzna niemal prosta – łukowate wygięcie stosunkowo niewielkie. Wierzchołki przednich skrzydeł bez wyraźnego przyczernienia.

Francja 02.07.2021 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 02.05.2011 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Najrzadsza z krajowych zgrzeblic, nieczęsto obserwowana
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, ogrody, polany
  3. Wymiary. Rs 30-40 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Francja. W Polsce głównie na południu kraju, coraz mniej liczna im dalej na północ
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na ciemiężyku drobnokwiatowym
  7. Podobne. Abrostola triplasia (pole nasadowe nie jest wyraźnie ciemniejsze od pola nasadowego)  i Abrostola tripartita (odmienny kształt przepaski zewnętrznej)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. A.asclepiadis na Lepiforum

Rodzaj Abrostola - Zgrzeblica


avidal

Leave a Reply