Abrostola triplasia – Zgrzeblica trzysterka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie z wyraźnym zielonkawym odcieniem. Pole środkowe ograniczone przez kontrastowe, czarne, łukowato wygięte przepaski poprzeczne; przepaska zewnętrzna wyraźnie łukowato zaokrąglona. Wierzchołki przednich skrzydeł słabo przyczernione lub całkowicie pozbawione przyczernienia. Na odwłoku uniesione kępki z czarnych łusek. Gąsienica zielona lub czarno-zielonkawa z jasnym pasem na boku ciała.

Abr. triplasia

Kamieńczyk 16.08.2015 Fot. Teresa Stolarczyk

Abr_triplasia

Łuków 13.08.2014 Fot. Ricosz

Łuków 16.09.2020 Fot. Ricosz

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Widne lasy i ich skraje, polany, ogrody, zarośla, parki
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienica od lipca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Mazowieckie, lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach, rzadziej na chmielu i na pomurnikach
  7. Podobne. Pospolita zgrzeblica trojaczka Agrostola tripartita różni się lekko zaokrągloną zewnętrzną przepaską poprzeczną i zwykle wyraźnie zaczernionymi wierzchołkami skrzydeł. Podobna jest też rzadka zgrzeblica trojeściówka Abrostola asclepiadis – oba wymienione gatunki pozbawione są zielonego poblasku na skrzydłach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Almandyn Teresa Stolarczyk Ricosz
  9. A.triplasia w bazie BioMap
  10. A.triplasia na Lepiforum
A.triplasia

Białystok 27.09.2010 Fot. Almandyn

Abr._triplasia

Łuków 22.10.2008 Fot. Ricosz

Łuków 15.09.2021 Fot. Ricosz


Rodzaj Abrostola - Zgrzeblica


avidal

2 thoughts on “Abrostola triplasia – Zgrzeblica trzysterka

Leave a Reply