Acontia lucida

Noctuidae – Sówkowate
Głowa i tułów białe, niekiedy pokryte ciemniejszymi, srebrzystoszarymi łuskami. Przednie skrzydła z białym polem nasadowym, w tylnej brunatne z czysto białą, rozległą plamą przedwierzchołkową. Strzępina dwubarwna – przy wierzchołku głównie brunatna, przy wewnętrznym brzegu skrzydła biała.

Grecja – Serifos 23.08.2018 Fot. Paolo Mazzei

Austria 25.07.2021 Fot. gernotkunz

  1. Liczebność. Krytycznie rzadka CR CR
  2. Biotop. Stoki wapienne o południowej wystawie, murawy naskalne, murawy kserotermiczne, stepy i lasostepy, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Rs 26-30 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Austria, Grecja, Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się prawoślaz, komosę, mniszek, powój
  7. Podobne. U Tyta luctuosa głowa i tułów są znacznie ciemniejsze. Przy braku doświadczenia na pierwszy rzut oka można ją wziąć za zwójkę
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Paolo Mazzei
  9. A.lucida na Lepiforum

Włochy 13.10.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 14,10.2009 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply