Acronicta cuspis – Wieczernica dzirytówka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą wieczernica szypówka. Skrzydła przednie popielato-szare z licznymi czarnymi strzałkowatymi liniami; deseń relatywnie wyraźny w porównaniu do bliźniaczych gatunków. Plamki okrągłą i nerkowatą łączy dobrze zaznaczony, czarny i stosunkowo długi prążek – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Gąsienica z barwnymi pasami bocznymi i żółtym pasem grzbietowym; czarny wyrostek na 4 segmencie stosunkowo krótki, ale za to z dłuższymi włoskami.

Łuków 24.06.2013 Fot. Ricosz

  1. Status. Nierzadka, miejscami liczna. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy łęgowe, polany, parki, ogrody, zarośla, doliny rzeczne
  3. Wymiary. Rs 37-42 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na brzozach, jarząbach i przede wszystkim na olszach
  7. Podobne. Inne wieczernice, zwłaszcza bardzo trudne do odróżnienia Acronicta tridens i Acronicta psi; podobne są także gąsienice tych gatunków
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Ricosz
  9. A.cuspis na Lepiforum

Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply