Acronicta tridens – Wieczernica grotówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie popielatoszare z licznymi czarnymi strzałkowatymi liniami. Gąsienica z barwnymi pasami bocznymi i żółtym pasem grzbietowym; czarny wyrostek na 4 segmencie stosunkowo krótki, z odstającymi włoskami.

Poznań 06.08.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 06.08.2020 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 08.08.2009 Fot. Andrzej Hańca

Poznań 08.08.2009 Fot. Andrzej Hańca

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 34-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – wymienia się głóg, tarninę, lipę, olszę, dąb, brzozę…
  7. Podobne. Inne wieczernice, zwłaszcza bardzo trudne do odróżnienia Acronicta cuspis i Acronicta psi; pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów. Podobne są także gąsienice tych gatunków (wyrostek na 4 segmencie dłuższy u A.psi)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Andrzej Hańca
  9. A.tridens na Lepiforum

Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply