Acronicta tridens – Wieczernica grotówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie popielatoszare z licznymi czarnymi strzałkowatymi liniami. Gąsienica z barwnymi pasami bocznymi i żółtym pasem grzbietowym; czarny wyrostek na 4 segmencie stosunkowo krótki, z odstającymi włoskami.

Szwajcaria 30.05.2014 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, polany, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Rs 34-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca do października
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce występuje na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych – wymienia się głóg, tarninę, lipę, olszę, dąb, brzozę…
  7. Podobne. Inne wieczernice, zwłaszcza bardzo trudne do odróżnienia Acronicta cuspis i Acronicta psi; pewność identyfikacji gwarantuje analiza budowy genitaliów. Podobne są także gąsienice tych gatunków (wyrostek na 4 segmencie dłuższy u A.psi)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler
  9. A.tridens na Lepiforum

Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply