Acronicta euphorbiae – Wieczernica wilczomleczówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie popielato-szare z czarnymi, a niekiedy także z żółtymi przebarwieniami. Przepaski poprzeczne silnie faliste, ciemne. Plamki nerkowata i okrągła ciemno obwiedzione.

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 01.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 12.06.2007 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 22.05.2009 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana sporadycznie. Gatunek ustępujący
  2. Biotop. Wrzosowiska i murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 32-40 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice od czerwca/lipca do września
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wrzosach i woskownicach, oraz na niektórych innych roślinach zielnych – w tym na wilczomleczach
  7. Podobne. Inne szaroskrzydłe wieczernice – identyfikacja terenowa obarczona znacznym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. A.euphorbiae na Lepiforum

Włochy 13.07.2013 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 16.09.2005 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 16.09.2005 Fot. Heiner Ziegler


Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply