Acronicta leporina – Wieczernica królicówka

Noctuidae – Sówkowate
Zwana również wieczernicą królicą. Skrzydła, głowa, tułów i odwłok białe; na przednich skrzydłach czarne i czarno-szare plamki. U formy grisea skrzydła są szaro opylone. Gąsienica silnie, biało-żółto owłosiona z czarnymi pędzelkami na grzbiecie, które traci po ostatniej wylince.

Szwajcaria 11.05.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 11.05.2012 Fot. Heiner Ziegler

A.leporina

Góry Wapienne 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy, zadrzewienia nadrzeczne i śródpolne, parki
  3. Wymiary. Rs 34-44 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od lipca do września. Zimują poczwarki w oprzędach
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Polska – wielkopolskie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na brzozach, a nieco rzadziej na topolach, lipach, wierzbach, dębach, olszach i innych drzewach liściastych
  7. Podobne. Inne motyle o białych skrzydłach – np. z rodzaju Spilosoma. Mimo to łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Wyszomirski Andrzej Hańca Jacek Nowak Heiner Ziegler Jacek Strojny
  9. A.leporina w bazie BioMap
  10. A.leporina na Lepiforum

Gąski 07.08.2011 Gąsienica trzeciego stadium L3 (po drugiej wylince). Bardziej typowa forma na tym poziomie ma trzy czarne „pędzelki”. Młodsze formy larwy (L2) ma cały rząd czarnych kępek włosków Fot. Andrzej Hańca

Gąski 07.08.2011 Gąsienica przed ostatnim linieniem jest pozbawiona czarnych pędzelków Fot. Andrzej Hańca

Łódzkie Dorosła gąsienica Fot. Marek Wyszomirski

Łódź 15.08.2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź 15.08.2014 Gąsienica stadium L5 gotowa do przepoczwarczenia Fot. Jacek Strojny

Gąski 07.08.2011 Charakterystyczne żerowisko na brzozie brodawkowatej. Na spodniej stronie liścia wyjedzona parenchyma (miękisz), epiderma (skórka) i „nerwy” nie naruszone Fot. Andrzej Hańca


Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply