Acronicta leporina – Wieczernica królicówka

Noctuidae – Sówkowate
Zwana również wieczernicą królicą. Skrzydła, głowa, tułów i odwłok białe; na przednich skrzydłach czarne i czarnoszare plamki. U formy grisea skrzydła są szaro opylone. Gąsienica silnie, białożółto owłosiona z czarnymi pędzelkami na grzbiecie, które traci po ostatniej wylince.

A.leporina

Góry Wapienne 09.08.2014 Fot. Jacek Nowak

A.leporina

Gogolin 01.08.2016 Fot. Monika Pastrykiewicz

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Wilgotne lasy, zadrzewienia nadrzeczne i śródpolne, parki
  3. Wymiary. Rs 34-44 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień; dwa pokolenia w sezonie. Gąsienice od lipca do września. Zimują poczwarki w oprzędach
  5. Lokalizacja. Opolskie, łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na brzozach, a nieco rzadziej na topolach, lipach, wierzbach, dębach, olszach i innych  drzewach liściastych
  7. Podobne. Inne motyle o białych skrzydłach – np. z rodzaju Spilosoma. Mimo to łatwa do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Monika Pastrykiewicz, Jacek Nowak i Jacek Strojny
  9. A.leporina w bazie BioMap
  10. A.leporina na Lepiforum
Łódź 15.08.2014 Fot. Jacek Strojny

Łódź 15.08.2014 Fot. Jacek Strojny

Leave a Reply