Acronicta strigosa – Wieczernica głogówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szare z czarnymi akcentami. Przepaska poprzeczna niezbyt wyraźna. Gąsienica zielona z szerokim brązowym pasem na grzbiecie.

A.strigosa

Będzino 19.06.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Liczna tylko w niektórych rejonach kraju, na Wyżynie Łódzkiej rzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, aleje, zadrzewienia
  3. Wymiary. Rs 35-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienica od czerwca do września
  5. Lokalizacja. Podlaskie, zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Polifagiczne gąsienice żerują na głogu, czeremsze, jabłoni, gruszy, szakłaku, śliwie, jarząbie…
  7. Podobne. Liczne inne sówki, zwłaszcza z tego rodzaju. Gąsienica w miarę charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Almandyn Augustyna
  9. A.strigosa w bazie BioMap
  10. A.strigosa na Lepiforum
Białystok 08.2010 Fot. Almandyn

Białystok 08.2010 Fot. Almandyn

Białystok 08.2010 Fot. Almandyn

Białystok 08.2010 Fot. Almandyn


Rodzaj Acronicta - Wieczernica


avidal

Leave a Reply