Agrochola ruticilla

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła bardzo zmienne w ubarwieniu – szare, szar0-żółte, szaro-różowe, beżowe, a nawet czarne. Plamki nerkowata i okrągłą mało kontrastowe. Plamka nerkowata z czarnym wypełnieniem przy tylnej krawędzi. Plamka okrągła zwykle z szeroką, bladą obwódką. Zewnętrzny brzeg skrzydła na ogół z rzędem czarnych kropek.

Włochy 08.04.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 13.03.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 15.02.2023 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka – w XXI wieku brak obserwacji na terenie naszego kraju EN
  2. Biotop. Lasy, ogrody, aleje dębowe
  3. Wymiary. Rs 27-32 mm
  4. Okres lotu. Wrzesień – listopad oraz marzec – maj (osobniki wybudzone z diapauzy zimowej)
  5. Lokalizacja. Włochy. Występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach
  7. Podobne. Liczne inne sówki – z uwagi na znaczną zmienność osobniczą trudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.ruticilla na Lepiforum

Rodzaj Agrochola - Zrzenicówka


avidal

Leave a Reply