Agrotis puta – Rolnica południówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie od jasnoszarych po bardzo ciemne, szarobrunatne; samce zwykle jaśniejsze od samic. Plamka nerkowata znacznie ciemniejsza od tła, wyraźnie zaznaczona. Tylne skrzydła samca białe, samicy brązowawe.

Niemcy – Hürth 04.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Hürth 04.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Bardzo rzadka. W Polsce bardzo lokalnie na północy kraju
  2. Siedlisko. Murawy kserotermiczne i inne tereny otwarte
  3. Wymiary. Rs 28-32 mm
  4. Okres lotu. Maj – październik. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych; początkowo na liściach, potem na korzeniach
  7. Podobne. Niektóre inne sówki – np. Axylia putris. Najbardziej podobna Agrotis catalaunensis w Polsce z pewnością nie występuje
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. puta na Lepiforum

Rodzaj Agrotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply