Amphipyra tetra

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła i kołnierz jednolicie ciemne do wręcz czarnych, bez wyraźnego desenia – łuski pokrywające tułów i skrzydła nadają im wyraźny połysk. Tylne skrzydła jasne, kremowo-beżowe z bardzo słabo przyciemnionymi brzegami.

Włochy 27.07.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche polany, łąki i ugory, wygrzane zbocza – preferuje tereny suche i ciepłe
  3. Wymiary. Rs 30-37 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce przypuszczalnie nie występuje – historyczny rekord z południa kraju dotyczy zapewne incydentalnego przypadku lub jest wynikiem błędnego oznaczenia
  6. Pokarm. Nektar, przejrzałe owoce. Oligaficzne gąsienice żerują na liściach mleczów, mniszków, sałat i innych zapewne astrowatych
  7. Podobne. Amphipyra livida najłatwiej odróżnić po wyraźnej, ciemnej obwódce tylnego skrzydła. Amphipyra tragopoginis różni się zauważalnym, choć subtelnym deseniem na przednich skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.tetra na Lepiforum

avidal

Leave a Reply