Apamea syriaca – Sówka syryjska

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła żółtobrązowe z jasnymi, zygzakowatymi przepaskami poprzecznymi; przepaska zewnętrzna relatywnie kontrastowa na tle skrzydła, jasna. Plamki nerkowata i okrągła słabo zaznaczone.

Włochy 06.06.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Lokalna, rzadko obserwowana; miejscami liczna
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 40-47 mm
  4. Okres lotu. Od połowy maja do połowy sierpnia
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce w południowej i południowo-wschodniej części kraju – po raz pierwszy wykazana z Roztocza
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na korzeniach traw
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju – w tym przeciętnie nieco większa Apamaea monoglypha, u której zygzakowate przepaski poprzeczne połączone są czarną pionową kreską
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. A.syriaca na Lepiforum

Rodzaj Apamea - Sówka


avidal

Leave a Reply