Autographa bractea – Błyszczka złotorombka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne, często z fioletowym odcieniem. Pole środkowe w znacznej mierze świetliście pomarańczowo-brunatne z rozległą, słabo przewężoną, srebrzystą plamą. Na wierzchu tułowia wysoki kołnierz z wzniesionych łusek.

Pustynia Błędowska 18.07.2021 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. Gatunek migrujący z południa i zachodu Europy. Liczebność ulega wahaniom sezonowym; na ogół nieliczna i rzadko obserwowana
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, wrzosowiska, doliny rzeczne, ugory, przytorza, przydroża, ogrody
  3. Wymiary. Rs 37-50 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – sierpień
  5. Lokalizacja. Małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Bardzo podobna Autographa excelsa jest gatunkiem wschodnioeuropejskim i w Polsce nie została odnaleziona. U Mesoligia furuncula jasna plama jest wyraźnie silniej przewężona
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. A. bractea na Lepiforum

Rodzaj Autographa - Błyszczka


avidal

Leave a Reply