Caradrina selini – Światłówka olszewnica

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą światłówka olszewnikówka. Przednie skrzydła szare ze zmiennym osobniczo deseniem utworzonym z ciemniejszych od tła cienkich przepasek poprzecznych i plamek. Ciemne plamki m.in. na przedniej krawędzi skrzydła i przy brzegu zewnętrznym; u niektórych form wyraźnie wyodrębniona od tła mała, ciemna plamka na polu środkowym. Pole środkowe ograniczone cienkimi przepaskami, często z szerszą od nich, rozmytą smugą poprzeczną. Przepaska zewnętrzna często wyraźnie zaznaczona i szeroka, szaroczarna; niekiedy z rdzawym odcieniem.

Szwajcaria 16.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 18.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 22.05.2013 Fot. Heiner Ziegler

 1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniona, lecz niezbyt często obserwowana
 2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, zarośla, murawy
 3. Wymiary. Rs 25-32 mm
 4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimują gąsienice, aktywne przez cały sezon wegetacyjny
 5. Lokalizacja. Szwajcaria. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całej Polsce
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mniszkach, babkach, jastrzębcach, szczawiach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
 7. Podobne. Przede wszystkim liczniejsza Caradrina clavipalpis; w przypadku niektórych form barwnych pewność identyfikacji daje jedynie analiza genitaliów
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
 9. C.selini w bazie BioMap
 10. C.selini na Lepiforum
 11. Wymowa: karadrina selini

Rodzaj Caradrina - Światłówka


avidal

Leave a Reply