Caradrina selini – Światłówka olszewnica

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą światłówka olszewnikówka. Przednie skrzydła szare ze zmiennym osobniczo deseniem utworzonym z ciemniejszych od tła cienkich przepasek poprzecznych i plamek. Ciemne plamki m.in. na przedniej krawędzi skrzydła i przy brzegu zewnętrznym; u niektórych form wyraźnie wyodrębniona od tła mała, ciemna plamka na polu środkowym. Pole środkowe ograniczone cienkimi przepaskami, często z szerszą od nich, rozmytą smugą poprzeczną. Przepaska zewnętrzna często wyraźnie zaznaczona i szeroka, szaroczarna; niekiedy z rdzawym odcieniem.

Par.selini

Łódzkie 17.06.2013 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Szeroko rozpowszechniona, lecz niezbyt często obserwowana
 2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, zarośla, murawy
 3. Wymiary. Rs 25-32 mm
 4. Okres lotu. Maj – wrzesień. Zimują gąsienice, aktywne przez cały sezon wegetacyjny
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje na rozproszonych stanowiskach w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na mniszkach, babkach, jastrzębcach, szczawiach i zapewne innych jeszcze roślinach zielnych
 7. Podobne. Przede wszystkim liczniejsza Caradrina clavipalpis; w przypadku niektórych form barwnych pewność identyfikacji daje jedynie analiza genitaliów
 8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
 9. C.selini w bazie BioMap
 10. C.selini na Lepiforum
 11. Wymowa: karadrina selini

avidal

Leave a Reply