Chersotis margaritacea

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub jasnobeżowe ze skąpym rysunkiem. Na krawędzi kostalnej umieszczone trzy brunatne plamki; środkowa łączy się brązowym cieniem z brunatna plamką w polu środkowym. Pole środkowe słabo kontrastowe, ograniczone zlewającymi się z tłem przepaskami poprzecznymi.

Włochy 13.09.2010 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 06.09.2010 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Lokalna i bardzo sporadycznie obserwowana VU
  2. Biotop. Górskie suche łąki, polany i pastwiska, murawy naskalne i kserotermiczne, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 33-40 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce współcześnie odnaleziona w Pieninach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się przytulie, babki, marzanki, jastrzębce…
  7. Podobne. Liczne inne jasnoskrzydłe sówki – w tym Eugnorisma glareosa, u której brunatne plamki na przednim skrzydle są ewidentnie większe i maja odmienny kształt
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. Ch.margaritacea na Lepiforum

Rodzaj Chersotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply