Chersotis multangula

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub jasnobrązowe z licznymi, ciemnobrunatnymi plamkami w polu środkowym i wzdłuż krawędzi kostalnych. Plamki nerkowata, okrągła i czopkowata jasne z silnie zredukowaną ciemną obwódką.

Szwajcaria 18.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 18.07.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Lokalna i bardzo rzadko obserwowana VU
  2. Biotop. Murawy naskalne, murawy kserotermiczne, skaliste zbocza, ekstensywnie użytkowane pastwiska, kamieniołomy, wygrzane suche polany
  3. Wymiary. Rs 28-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień/wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce wyłącznie w górach – m.in. w Pieninach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przytuliach
  7. Podobne. Deseń pola środkowego stosunkowo charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. Ch.multangula na Lepiforum

Rodzaj Chersotis - Rolnica


avidal

Leave a Reply