Cryphia algae

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szaroczarne z szeroką, nasadową przepaską poprzeczną o oryginalnej, zielonej, turkusowej, lub bladozielonkawoniebieskiej barwie; sporadycznie na przepasce pojawiają się żółtopomarańczowe, rozmyte plamy. Analogicznie ubarwiony jest także szeroki pas przy tylnym brzegu skrzydła.

C.algeae

Łódź 02.08.2017 Fot. Jacek Nowak

C.algae

Łódź 17.08.2014 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, aleje
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Koniec czerwca – początek września. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na porostach
  7. Podobne. Nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorami obserwacji są Jacek NowakJerzy Strzelecki
  9. C.algae w bazie BioMap
  10. C.algae na Lepiforum

Dodaj komentarz