Cucullia lychnitis – Kapturnica firletówka

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio w rodzaju Shargacucullia. Przednie skrzydła wąskie, jasnobrunatne, jaśniejsze w części środkowej, przyciemnione wzdłuż przednich i tylnych brzegów. Gąsienica białoszara z czarnożółtymi plamkami.

  1. Liczebność. Lokalnie bywa bardzo liczna, lecz w wielu regionach jest zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, nasłonecznione zbocza; chętnie na terenach o wapiennym podłożu
  3. Wymiary. Rs 34-47 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – lipiec. Gąsienice od czerwca do początku września. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dziewannach oraz na trędownikach
  7. Podobne. Inne kapturnice, często bardzo podobne. Gąsienice Cucullia verbasci i Cucullia scrophulariae różnią się kształtem i rozmieszczeniem czarnożółtych plamek
  8. C.lychnitis w bazie BioMap
  9. C.lychnitis na Lepiforum

avidal

2 thoughts on “Cucullia lychnitis – Kapturnica firletówka

  1. No własnie zastanawiałem się, czy uwzględnić trędownik. Nie byłem pewien, czy faktycznie na nim żeruję, mimo obecności tej rośliny żywicielskiej na stronie Krzysztofa Jonko. No, ale teraz dopiszę.

Leave a Reply