Diachrysia stenochrysis – Błyszczka nibyspiżówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie brązowe z dwiema szerokimi, metalicznie zielonozłocistymi lub miedzianozłocistymi przepaskami, które zawsze są ze sobą połączone.

Dolina Piławy 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Dolina Piławy 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania ze względu na trudność w identyfikacji oraz zawirowania taksonomiczne
  2. Biotop. Skraje wilgotnych lasów, podmokłe łąki i polany, zarośla
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach, znacznie rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Diachrysia chrysitis (forma barwna juncta) – jej rozróżnienie jest bardzo trudne, nawet na podstawie analizy budowy genitaliów; dawniej D. stenochrysis była uznawana za formę barwną D. chrysitis
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro
  9. D. stenochrysis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply