Diachrysia stenochrysis – Błyszczka nibyspiżówka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie brązowe z dwiema szerokimi, metalicznie zielonozłocistymi lub miedzianozłocistymi przepaskami, które zawsze są ze sobą połączone.

Dolina Piławy 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

Węgry 25.07.2005 Fot. Baranyi Tamás

Węgry 03.08.2005 Fot. Baranyi Tamás

Dolina Piławy 11.06.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania ze względu na trudność w identyfikacji oraz zawirowania taksonomiczne
  2. Biotop. Skraje wilgotnych lasów, podmokłe łąki i polany, zarośla
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Węgry, Polska  – zachodniopomorskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pokrzywach, znacznie rzadziej na innych roślinach zielnych
  7. Podobne. Diachrysia chrysitis (forma barwna juncta) – jej rozróżnienie jest bardzo trudne, nawet na podstawie analizy budowy genitaliów; dawniej D. stenochrysis była uznawana za formę barwną D. chrysitis
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Magdalena Jędro Baranyi Tamás
  9. D. stenochrysis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply