Dichagyris flammatra

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z ciemnymi, klinowatymi plamkami w połowie szerokości skrzydła. Pole między plamkami okrągłą i nerkowatą zauważalnie przyciemnione.  W przedniej części tułowia poprzeczna smuga (kołnierz) z brunatno-czarnych łusek.

Szwajcaria 02.09.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Lokalna, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Wygrzane łąki i murawy – w tym murawy naskalne, oraz ogrody
  3. Wymiary. Rs 42-50 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce odnaleziona w Beskidach i w Bieszczadach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na niektórych roślinach zielnych – wymienia się poziomki i mniszki
  7. Podobne. Nieco podobna jest Dichagyris musiva, u której ciemne plamki na przednich skrzydłach są znacznie rozleglejsze
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. D.flammatra na Lepiforum

Rodzaj Dichagyris


avidal

Leave a Reply