Episema glaucina

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie jasnoszare, drobno nakrapiane. Pole środkowe uderzająco szerokie zwłaszcza przy przednim brzegu skrzydła, wypełnione diagnostycznym dla gatunku brunatnym deseniem, który sporadycznie zanika. Poprzeczna linia ograniczającą zewnętrzny brzeg pola środkowego bardzo silnie, łukowato wygięte przy tylnym brzegu skrzydła.

Włochy 30.09.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 30.09.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 18.10.2011 Fot. Paolo Mazzei

Grecja 28.09.2016 ♂ Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Brak współczesnych obserwacji – występowanie w Polsce wymaga potwierdzenia
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, świetliste lasy, wygrzane zbocza i polany
  3. Wymiary. Rs 30-42 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Grecja, Włochy. W Polsce przypuszczalnie nie występuje – historycznie wykazana prawdopodobnie na podstawie przypadkowo zaleciałego, migrującego osobnika
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na pajęcznicy liliowatej
  7. Podobne. Typowo ubarwione osobniki nietrudne do identyfikacji
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. E.glaucina na Lepiforum

avidal

Leave a Reply