Eucarta virgo – Najemka dziewica

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie w różnych odcieniach brązów i szarości; na każdym z nich jasna przepaska zataczająca półokrąg. Gąsienica zielona z czerwonobiałymi podłużnymi liniami na bokach ciała.

Ldzań 22.07.2010

Ldzań 22.07.2010

E.virgo

Zachodniopomorskie 30.06.2019 Fot. Augustyna

E virgo

Zachodniopomorskie 30.06.2019 Fot. Augustyna

  1. Liczebność. Na Wyżynie Łódzkiej nieliczna, gdzie indziej bywa pospolita
  2. Biotop. Otwarte tereny wilgotne, chętnie w pobliżu wód płynących
  3. Wymiary. Rs 25-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Gąsienice w lipcu i sierpniu
  5. Lokalizacja. Łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wrotyczach i bylicach
  7. Podobne. Znacznie rzadsza Eucarta amethystina
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Augustyna Rafał Celadyn avidal
  9. E.virgo w bazie BioMap
  10. E.virgo na Lepiforum
Młoszowa 06.09.2010 Fot. Rafał Celadyn

Młoszowa 06.09.2010 Fot. Rafał Celadyn


avidal

Leave a Reply