Euchalcia modestoides

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne z przyciemnionym polem środkowym. Przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe podwójne, jasne, proste (nie faliste ani zygzakowate), wyraźnie skośne. Cień wzdłuż przepaski w polu zewnętrznym kontrastowy – różowy odcień jest słabo zaznaczony lub brak go w ogóle. Na przednich skrzydłach oraz na odwłoku kępki z wzniesionych, ochrowych łusek.

Włochy 14.09.2006 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 14.09.2006 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 28-38 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na nielicznych stanowiskach, głównie na wschodzie i południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na miodunkach, żywokostach i ostrzeniach
  7. Podobne. U bardzo podobnej, rzadszej Euchalcia variabilis przednie skrzydła są nieco barwniejsze (różowy cień w polu zewnętrznym zwykle bardziej intensywny) oraz zauważalnie dłuższe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E.modestoides na Lepiforum

avidal

Leave a Reply