Euchalcia variabilis

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne z przyciemnionym polem środkowym. Przepaski poprzeczne ograniczające pole środkowe podwójne, jasne, proste (nie faliste ani zygzakowate), wyraźnie skośne. Cień wzdłuż przepaski zewnętrznej często z wyraźnym różowym odcieniem; różowe akcenty pojawiają się również w polu środkowym Na przednich skrzydłach oraz na odwłoku kępki z wzniesionych, rdzawo-brunatnych łusek.

Szwajcaria 07.08.2009 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 25.07.2008 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 26.07.2013 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka i lokalna, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 34-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Francja. W Polsce odnaleziona w południowo-wschodniej części kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tojadach, zwłaszcza na tojadzie lisim
  7. Podobne. U bardzo podobnej Euchalcia modestoides przednie skrzydła są mniej barwne (różowy cień w polu zewnętrznym zwykle nie tak intensywny) oraz zauważalnie krótsze
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Gilles San Martin
  9. E.variabilis na Lepiforum

Szwajcaria 08.06.2013 Fot. Heiner Ziegler

Francja 27.07.2021 Złoże jaj Fot. Gilles San Martin


avidal

Leave a Reply