Euxoa decora

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare z polem środkowym ograniczonym ciemnymi, falistymi przepaskami poprzecznymi. Plamki nerkowata, okrągła i czopkowata jasne – u osobników o jasnym tle skrzydeł wykazują tendencję do całkowitego zlewania się z tłem.

Włochy 26.08.2020 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 26.08.2020 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Bardzo rzadka
  2. Biotop. Murawy naskalne, murawy kserotermiczne – gatunek górski
  3. Wymiary. Rs 36-41 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce wyłącznie w górach i na pogórzu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na przelocie pospolitym
  7. Podobne. Jaśniejsza i mniej kontrastowa od innych gatunków z rodzaju – mimo to w celu identyfikacji wskazana analiza budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. E.decora na Lepiforum

Rodzaj Euxoa - Rolnica


avidal

Leave a Reply