Euxoa nigricans

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zawsze ciemne – brunatne lub czarne. Pole środkowe ograniczone słabo zaznaczonymi przepaskami falistymi – lub przepaski całkowicie zlewają się z tłem. Plamki nerkowata i okrągła ciemne; plamka nerkowata zwykle z rozjaśnieniem przy zewnętrznej krawędzi.

Szwajcaria 22.08.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 17.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ogrody, suche murawy, łąki i ugory
  3. Wymiary. Rs 26-42 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na wielu rozmaitych roślinach zielnych (w tym uprawnych) oraz na winoroślach
  7. Podobne. Ciemniejsza i mniej kontrastowa od innych gatunków z rodzaju, o stosunkowo charakterystycznie ubarwionej plamce nerkowatej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. E.nigricans na Lepiforum

Rodzaj Euxoa - Rolnica


avidal

Leave a Reply