Hadena filograna

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła popielato-szare z czarnymi i białymi smugami. W polu nasadowym intensywnie żółta, rozmyta plamka. Drobne, żółte plamki rozrzucone w różnej ilości wzdluż poprzecznych przepasek falistych.

Włochy 05.06.2019 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 24.05.2009 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka, obserwowana sporadycznie
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wygrzane zbocza i polany, kamieniołomy
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Gąsienice od czerwca/lipca do września. Zimuje poczwarka w glebie
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce na rozproszonych, nielicznych stanowiskach – możliwa do odnalezienia na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na lepnicach; najchętniej zjadają kwiaty i nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Jaskrawo żółte plamkowanie przednich skrzydeł znacząco ułatwia identyfikację
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. H.filograna na Lepiforum

Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal

Leave a Reply