Hadena syriaca

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brązowe z ciemnobrunatnymi i białymi akcentami. Plamki nerkowata i okrągłą jasne, ciemno obwiedzione, wyraźnie zaznaczone. Plamka czopkowata ciemniejsza od tła, klinowata. Zewnętrzna przepaska biała, silnie falista.

Włochy 22.05.2009 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. W Polsce skrajnie rzadka i niemal nieznana
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne i naskalne, wygrzane suche zbocza, stepy i lasostepy
  3. Wymiary. Rs 27-33 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj/czerwiec
  5. Lokalizacja. Włochy
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lepnicach; najchętniej zjadają kwiaty i nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, często bardzo podobne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. H.syriaca na Lepiforum

Rodzaj Hadena - Ponocnica


avidal

Leave a Reply