Hecatera bicolorata – Ponocnica dwukolorowa

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie białe do jasnopopielatych z ciemniejszym polem środkowym. Plamki nerkowata i okrągła wyraźnie zaznaczone, biało obwiedzione. Plamka czopkowata ciemna i zwykle słabo kontrastowa.

Niemcy – Huerth 30.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

Niemcy – Huerth 30.07.2019 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona, lecz niezbyt liczna i rzadko obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, parki, ogrody, zarośla, ugory
  3. Wymiary. Rs 27-35 mm
  4. Okres lotu. Maj – sierpień. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Niemcy. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych z rodziny złożonych; chętnie na mniszkach i jastrzębcach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Marek R. Swadzba
  9. H. bicolorata na Lepiforum

Leave a Reply