Helotropha leucostigma – Paciepnica białoznaczka

Noctuidae – Sówkowate
Poprzednio w rodzaju Celaena. Występuje w wielu formach barwnych. Przednie skrzydła zazwyczaj matowo ciemnobrązowe z delikatnym rdzawym odcieniem. Zewnętrzne krawędzie przednich skrzydeł zwykle brunatnoczarne, sąsiadujące z mniej lub bardziej kontrastowo jasną smuga poprzeczną (która może całkowicie zanikać). Plamka nerkowata wyraźnie zaznaczona, jaśniejsza od tła. Gąsienica brązowa, czarno plamkowana, rzadko obserwowana.

H.leucostigma

Łódzkie 24.07.2016 Fot. Jacek Nowak

 1. Liczebność. Szeroko rozsiedlona i lokalnie liczna
 2. Biotop. Wilgotne lasy, łąki i polany, mokradła, wrzosowiska, torfowiska, uprawy kukurydzy
 3. Wymiary. Rs 32-44mm
 4. Okres lotu. Lipiec-wrzesień. Gąsienice od kwietnia do lipca. Zimuje jajo
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
 6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują najchętniej w łodygach kosaćców i kłoci, ale też jeżogłówek, wierzbownic, turzyc i zapewne innych roślin porastających mokradła i brzegi zbiorników wodnych. Często żerują również w łodygach kukurydzy
 7. Podobne. Liczne inne sówki
 8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Jacek Nowak
 9. H.leucostigma w bazie BioMap
 10. H.leucostigma na Lepiforum
 11. Wymowa: helotrofa lełkostigma

Leave a Reply