Hoplodrina ambigua – Światłówka babczarka

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie w różnych odcieniach barwy szarej, lub szarobrązowej. Plamki nerkowata i okrągła cienko, jasno obwiedzione, o relatywnie regularnym kształcie.

H ambigua

Łódź – BRUS 31.05.2019

H.ambigua

Łódź – BRUS 31.05.2019

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, ogrody, skraje lasów i leśne prześwietlenia, parki, polany
  3. Wymiary. Rs 27-34 mm
  4. Okres lotu. Koniec kwietnia – październik; dwa pokolenia w sezonie. Zimuje gąsienica w oprzędzie
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź; motyl chętnie odwiedza kwiaty w ciągu dnia. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki (m.in. Caradrina alsines, Orthosia cerasi), a zwłaszcza pojawiająca się dopiero pod koniec maja Hoplodrina blanda, u której plamki okrągła i nerkowata są przeciętnie nieco większe i często przybierają bardziej regularny, owalny kształt – tym niemniej identyfikacja na podstawie fotografii terenowych obarczona dużym ryzykiem błędu
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. H.ambigua w bazie BioMap
  10. H.ambigua na Lepiforum

avidal

Leave a Reply