Lacanobia suasa – Piętnówka zmienna

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brązowe, rzadziej szare; niekiedy z rdzawym odcieniem. Zewnętrzna przepaska falista biała z zygzakowatym wygięciem w kształcie litery „W”. Plamki nerkowata i okrągła słabo kontrastowe, nieco jaśniejsze od tła lub w kolorze tła.

Austria 01.04.2021 Fot. gernotkunz

Szwajcaria 09.05.2007 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Nierzadka
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla, polany, łąki
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Gąsienice od lipca do października
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Austria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice wybitnie polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się szczaw, nostrzyk, koniczynę, łobodę…. Żerują również na rozmaitych drzewach i krzewach liściastych oraz na malinach
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się. m.in. bardziej kontrastowymi plamkami nerkowatą i okrągłą
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler gernotkunz
  9. L.suasa na Lepiforum

Rodzaj Lacanobia - Piętnówka


avidal

Leave a Reply