Lamprotes c-aureum

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne z mniej lub bardziej rozległym i intensywnym śliwkowym odcieniem. W polu środkowym i w polu zewnętrznym złocisto-żółte, rozmyte plamy i przebarwienia.; w mniejszej skali obecne także w polu nasadowym. Nazwę gatunkową zawdzięcza drobne, złocistej plamce w kształcie litery „c” po środku przedniego skrzydła.

Włochy 07.06.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 13.06.2007 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka i nieliczna – gatunek ustępujący
  2. Biotop. Podmokłe łąki, wilgotne lasy i polany, mokradła
  3. Wymiary. Rs 34-40 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje młoda gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce głównie na wschodzie kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rutewce orlikolistnej, rzadziej na innych rutewkach oraz na orlikach
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna – jedna z najefektowniej ubarwionych błyszczek Plusiinae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. L.c-aureum na Lepiforum

Włochy 23.05.2009 Fot. Paolo Mazzei


avidal

Leave a Reply