Lithophane ornitopus – Drewnica dąbrówka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szarobiałe, bez wyraźnych przepasek poprzecznych z ciemnymi, nieregularnie kreskowatymi plamkami różnej długości. Plamki – nerkowata i okrągła słabo zaznaczone, blade w ciemnej obwódce. Przy zewnętrznym brzegu skrzydła rząd czarnych kropek. Na wierzchu tułowia kołnierz ze wzniesionych, szarobiałych łusek. 

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Łuków 31.03.2023 Fot. Ricosz

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz niezbyt liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Kwiecień – maj i wrzesień – listopad; zimuje imago. Gąsienice od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Podkarpackie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na najczęściej na dębach, rzadziej na topolach, czeremchach, śliwach, wierzbach oraz innych drzewach i krzewach liściastych
  7. Podobne. Inne jasnoszare sówki – przy uważnej analizie nietrudna do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jarosław Bury Ricosz
  9. L. ornitopus na Lepiforum

Rodzaj Lithophane - Drewnica


avidal

Leave a Reply