Mesogona acetosellae

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub beżowe z delikatnym fioletowym bądź ochrowym odcieniem. Pole środkowe nieco przyciemnione i silnie zwężone przy tylnym brzegu skrzydła – ograniczające go przepaski poprzeczne ewidentnie skośne, zbiegają ku sobie. Plamki nerkowata i okrągła stosunkowo wyraźne, jasno obwiedzione.

Szwajcaria 10.09.2012 Fot. Heiner Ziegler

Włochy 30.09.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka, lokalna, obserwowana tylko wyjątkowo CR CR
  2. Biotop. Widne lasy z udziałem dębów, wygrzane zbocza, zarośla kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 29-42 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria. W Polsce odnaleziona w Górach Kaczawskich
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach, rzadziej na innych drzewach i krzewach liściastych, zwłaszcza z rodziny różowatych
  7. Podobne. U Mesogona oxalina przednie skrzydła wykazują odmienny odcień, a plami nerkowata i okrągła są niewyraźnie zaznaczone
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. M.acetosellae na Lepiforum

avidal

Leave a Reply