Mesogona oxalina

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub brunatne z fioletowym bądź żółtym odcieniem. Pole środkowe nieco przyciemnione i silnie zwężone przy tylnym brzegu skrzydła – ograniczające go przepaski poprzeczne ewidentnie skośne, zbiegają ku sobie. Plamki nerkowata i okrągła niewyraźne, jasno obwiedzione.

Szwajcaria 22.09.2011 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 26.08.2013 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Rzadka, obserwowana bardzo sporadycznie
  2. Biotop. Wilgotne lasy, mokradła, zadrzewione doliny rzeczne, torfowiska
  3. Wymiary. Rs 34-39 mm
  4. Okres lotu. Sierpień – październik
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, ale wyspowo i nielicznie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dębach, olszach, wierzbach i topolach; zapewne także na innych drzewach liściastych
  7. Podobne. U Mesogona acetosellae przednie skrzydła wykazują odmienny odcień, a plamki nerkowata i okrągła są wyraźnie zaznaczone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. M.oxalina na Lepiforum

avidal

Leave a Reply