Nonagria typhae

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła jednolicie ubarwione, od szarawych po ciemnobruantne; wyróżnia się jasną i ciemną formę barwną. Brak wyraźnych przepasek i plam. W zamian dobrze widoczne żyłkli w tylnej części skrzydła oraz drobne, ciemne plamki między nimi. Na wierzchu tułowia kołnierz z brunatnych łusek.

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

Podkarpacie – Listopad 2016 Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wilgotne łąki, brzegi cieków wodnych, mokradła
  3. Wymiary. Rs 45-52 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – listopad. Gasienice w czerwcu i w lipcu. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na w liściach i łodygach pałek z rodzaju Typha
  7. Podobne. Inne gatunki bez wyraźnego rysunku na skrzydłach –  w tym Globia sparganii i Rhizedra lutosa
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. N.typhae na Lepiforum

avidal

Leave a Reply