Pachetra sagittigera

Noctuidae – Sówkowate
Pole nasadowe i pole zewnętrzne zauważalnie jaśniejsze od pola środkowego. Pole środkowe nieco węższe przy tylnej krawędzi skrzydła, od zewnątrz ograniczone silnie powcinaną linią poprzeczną. Pole środkowe zawiera klinowatą, ciemną i ciemno obwiedzioną plamkę czopkowatą w połowie szerokości skrzydła oraz jasne, wyraźnie zaznaczone plamki nerkowatą i okrągłą. Pole miedzy plamkami nerkowatą i okrągłą wyraźnie przyciemnione.

Włochy 24.05.2009 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 06.06.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadka, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Skraje lasów, polany o wapiennym podłożu, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 32-45 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce zapewne na całym obszarze, ale nielicznie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodziny różniące się detalami ubarwienia i desenia na skrzydłach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. P.sagittigera na Lepiforum

avidal

Leave a Reply