Photedes captiuncula – Badylica góralka

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła stosunkowo barwne, w znacznej mierze brunatne do niemal czarnych. Pole środkowe ciemniejsze od tła, jego tylna krawędź silnie, łukowato wygięta za plamką nerkowatą. Krawędzie pole środkowego podkreślone kontrastowo jasnymi smugami poprzecznymi. Zewnętrzna krawędź skrzydła zwykle z mniej lub bardziej szerokim i intensywnym cieniem.

Bieszczady 16.07.2015 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Lokalna; gatunek górski
  2. Biotop. Hale, połoniny, górskie łąki; chętnie na glebach wapiennych
  3. Wymiary. Rs 15-20 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień; imagines aktywne głównie w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Bieszczady
  6. Pokarm. Gąsienice żerują w łodygach traw i turzyc
  7. Podobne. Stosunkowo charakterystyczna, także ze względu na preferowane biotopy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski
  9. P.captiuncula na Lepiforum

avidal

Leave a Reply