Photedes fluxa – Badylica fluksa

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o zmiennym ubarwieniu – od jasnoszarych po brązowe; bez wyraźnego desenia. Przepaski poprzeczne u większości osobników bardzo słabo zaznaczone. Żyłki prostopadle dochodzące do tylnego brzegu skrzydła na ogół ciemno podkreślone.

P.fluxa

Łódź 11.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Liczebność. Nierzadki
  2. Biotop. Suche łąki, wrzosowiska, ugory, przydroża, przytorza, wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – październik. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rzeżusze, perzu i trzcinniku
  7. Podobne. Photedes minima oraz niektóre gatunki z rodzaju Mythimna
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jerzy Strzelecki
  9. P.fluxa w bazie BioMap
  10. P.fluxa na Lepiforum

avidal

Leave a Reply