Photedes fluxa – Badylica fluksa

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła o zmiennym ubarwieniu – od jasnoszarych po brązowe; bez wyraźnego desenia. Przepaski poprzeczne u większości osobników bardzo słabo zaznaczone. Żyłki prostopadle dochodzące do tylnego brzegu skrzydła na ogół ciemno podkreślone.

Węgry 28.06.2006 Fot. Baranyi Tamás

P.fluxa

Łódź 11.07.2015 Fot. Jerzy Strzelecki

  1. Status. Nierzadki. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Suche łąki, wrzosowiska, ugory, przydroża, przytorza, wydmy śródleśne
  3. Wymiary. Rs 23-30 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – październik. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Węgry, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rzeżusze, perzu i trzcinniku
  7. Podobne. Photedes minima oraz niektóre gatunki z rodzaju Mythimna
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jerzy Strzelecki Baranyi Tamás
  9. P.fluxa w bazie BioMap
  10. P.fluxa na Lepiforum

Rodzaj Photedes - Badylica


avidal

Leave a Reply