Phragmatiphila insularis

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brązowe, zwykle z nieco przyciemnionym, kasztanowobrązowym polem środkowym. Plamka nerkowata kontrastowo biała z charakterystycznym „ogonkiem” w tylnej części. Plamka okrągła drobna, położona  w bezpośrednim sąsiedztwie wierzchołka „ogonka” plamki nerkowatej.

Włochy 14.09.2022 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko i sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Podmokłe łąki, mokradła, szuwary
  3. Wymiary. Rs 25-30 mm
  4. Okres lotu. Lipiec/sierpień – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce przypuszczalnie na całym obszarze, ale nielicznie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach, turzycach i pałkach
  7. Podobne. Nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. P.insularis na Lepiforum

avidal

Leave a Reply