Polia bombycina – Piętnówka przybyszyca

Noctuidae – Sówkowate
Skrzydła przednie szarobrązowe z czarno obwiedzionymi plamkami nerkowatą, czopkowatą i okrągłą; tło skrzydeł często z rdzawobrązowym odcieniem.

Francja 28.06.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 23.07.2016 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 17.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Nierzadka, miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, polany, zarośla, torfowiska, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Rs 43-55 mm – to okazała sówka
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Gąsienica od lipca do września
  5. Lokalizacja. Szwajcaria, Włochy, Francja
  6. Pokarm. Nektar, soki wyciekające z ran na drzewach. Gąsienice polifagiczne, żerują na rozmaitych roślinach zielnych (wymienia się przytulie i bylice) oraz na malinach, wrzosach, czeremchach, brzozach, olszach i innych jeszcze roślinach
  7. Podobne. Przede wszystkim Polia hepatica (inny kształt wierzchołka przedniego skrzydła, tło przednich skrzydeł z zielonkawym odcieniem) oraz Polia nebulosa
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. P.bombycina na Lepiforum

avidal

Leave a Reply