Polyphaenis sericata

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła zielone, niekiedy z brązowymi akcentami. Pole środkowe ograniczone wąskimi, silnie powcinanymi białymi, czarno podkreślonymi przepaskami poprzecznymi o kształcie diagnostycznym dla gatunku. Plamki nerkowata i okrągła o barwie tła skrzydeł, czarno obwiedzione. Tylne skrzydła żółte z ciemnobrązową przepaską zewnętrzna.

Włochy 12.07.2013 Fot. Paolo Mazzei

Szwajcaria 16.07.2007 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Obserwowano tylko osobniki migrujące z południa Europy; zalatuje do naszego kraju bardzo sporadycznie, wręcz wyjątkowo
  2. Biotop. Ogrody, zarośla, zakrzewione murawy, widne lasy i ich skraje , polany
  3. Wymiary. Rs 38-45 mm
  4. Okres lotu. Czerwiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy, Szwajcaria
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na dereniach, ligustrach i wiciokrzewach, a rzadziej na innych roślinach zielnych i krzewiastych
  7. Podobne. Inne krajowe sówki o zielonych skrzydłach różnią się m.in. kształtem i kolorem przepasek poprzecznych oraz ubarwieniem tylnych skrzydeł. Najbardziej podobna  Polyphaenis propinqua w Polsce z pewnością nie występuje
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Paolo Mazzei Heiner Ziegler
  9. P.sericata na Lepiforum

avidal

Leave a Reply