Pseudeustrotia candidula – Pominka jaśnica

Noctuidae – Sówkowate
Tło skrzydeł przednich kremowobiałe. Skupisko ciemnych plam w połowie skrzydła układa się w kształt trójkąta.

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

Ceteń 11.06.2015

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, ugory, przydroża, skraje lasów, polany
  3. Wymiary. Rs 22-26 mm
  4. Okres lotu. Maj – wrzeseiń
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na szczawiach, rdestach, jeżogłówkach i komosach
  7. Podobne. Niektóre zwójki Tortricidae
  8. Uwagi. Identyfikacja Antek Kwiczała
  9. P.candidula w bazie BioMap
  10. P.candidula na Lepiforum
Ps.candidula

Łódzkie 12.08.2013 Fot. Jacek Nowak


avidal