Sideridis kitti

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne, poprzecinane siecią pionowych i poprzecznych, białych linii – linie wewnętrzna i środkowa ograniczają pole środkowe; linie te są białe. Linia zewnętrzna sąsiaduje z klinowatymi, ciemnymi plamkami, a od drugiej strony łączy się z cienkimi białymi kreskami dzielącymi zewnętrzny skraj skrzydła na prostokątne komórki. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione, wyraźnie zaznaczone.

Szwajcaria 01.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Skrajnie rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo
  2. Biotop. Murawy i zarośla kserotermiczne, suche zbocza, łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 32-38 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Gąsienice od czerwca do sierpnia. Zimuje poczwarka
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce odnaleziona współcześnie na Podlasiu
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na tragankach
  7. Podobne. Bardzo łatwo pomylić ją z liczniejszą Sideridis reticulata (przepaski ograniczające pole środkowe biało-czarno-białe), oraz z Tholera decimalis i Naenia typica
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. S.kitti na Lepiforum

Rodzaj Sideridis - Ponocnica


avidal

Leave a Reply