Sideridis reticulata

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła brunatne, poprzecinane siecią pionowych i poprzecznych, białych linii – linie wewnętrzna i środkowa ograniczają pole środkowe; linie te są biało-czarno-białe. Linia zewnętrzna od wewnątrz sąsiaduje z klinowatymi, ciemnymi plamkami, a od zewnętrz łączy się z cienkimi białymi kreskami dzielącymi zewnętrzny skraj skrzydła na prostokątne komórki. Plamki nerkowata i okrągła jasno obwiedzione, wyraźnie zaznaczone.

Szwajcaria 09.06.2012 Fot. Heiner Ziegler

Francja 28.06.2021 Fot. Paolo Mazzei

Włochy 13.07.2013 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Nieczęsto obserwowana, nieliczna
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, łąki, polany, skraje lasów, ogrody
  3. Wymiary. Rs 32-42 mm
  4. Okres lotu. Maj – lipiec/sierpień. Gąsienice od lipca do sierpnia. Zimuje poczwarka, zwykle w glebie
  5. Lokalizacja. Włochy, Francja, Szwajcaria. W Polsce na całym obszarze
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują nocą na rozmaitych goździkowatych oraz na rdestach; najchętniej zjadają kwiaty oraz nasiona, przegryzając w tym celu torebki nasienne
  7. Podobne. Łatwo pomylić ją z bardzo rzadką Sideridis kitti (linie ograniczające pole środkowe jednobarwne, białe), oraz z Tholera decimalis i Naenia typica
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Heiner Ziegler Paolo Mazzei
  9. S.reticulata na Lepiforum

Rodzaj Sideridis - Ponocnica


avidal

Leave a Reply