Spodoptera exigua – Światłówka naziemnica

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szaro-beżowe lub szaro-czarne. Pole środkowe mało kontrastowe. Plamka okrągła żółta z rudo-pomarańczowym wypełnieniem. Plamka nerkowata o rozmytych krawędziach (obwódka niedomknięta), wielobarwna. Krawędź kostalna z szaro-czarnymi plamkami. Tylne skrzydła białe z wyraźnie zaznaczonym użyłkowaniem.

Włochy 23.10.2019 Fot. Paolo Mazzei

  1. Liczebność. Rzadko zalatujący do naszego kraju migrant z południa Europy; nie tworzy w Polsce osiadłych populacji
  2. Biotop. Murawy kserotermiczne, suche łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Rs 26-32 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – sierpień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce głównie na południu kraju
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na rozmaitych roślinach zielnych
  7. Podobne. Liczne inne sówki – identyfikację ułatwia ubarwienie plamek okrągłej i nerkowatej
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Paolo Mazzei
  9. S.exigua na Lepiforum

avidal

Leave a Reply