Standfussiana lucernea

Noctuidae – Sówkowate
Przednie skrzydła szare lub jasnobrązowe. Pole środkowe obrzeżone silnie falistymi, podwojonymi (czarnymi i jasnoszarymi) przepaskami poprzecznymi. W polu środkowym często obecny rozmyty cień sąsiadujący z przepaską zewnętrzną. Pole zewnętrzne na ogół z szerokim przyciemnieniem; rzadziej pole zewnętrzne jasne.

Szwajcaria 31.07.2010 Fot. Heiner Ziegler

Szwajcaria 17.07.2022 Fot. Heiner Ziegler

  1. Liczebność. Bardzo lokalna, sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Wrzosowiska, murawy naskalne i kserotermiczne, kamieniołomy, ogrody
  3. Wymiary. Rs 36-47 mm
  4. Okres lotu. Lipiec – wrzesień. Zimuje gąsienica
  5. Lokalizacja. Szwajcaria. W Polsce odnaleziona w Tatrach
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na trawach oraz na rozmaitych roślinach zielnych – wymienia się przede wszystkim rozchodniki
  7. Podobne. Liczne inne szaroskrzydłe sówki
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Heiner Ziegler
  9. S.lucernea na Lepiforum

avidal

Leave a Reply