Tiliacea citrago – Ozimica cytrynówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł żółte. Plamki nerkowata i okrągła mało kontrastowe, lecz mimo to dobrze widoczne – rozdziela je wyraźnie zaznaczona poprzeczna linia środkowa.

Podkarpacie 02.09.2012 Osobnik ze zgrubiałą, bardzo wyraźną linią środkową Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz nieczęsto obserwowana; liczna lokalnie
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, polany
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec/sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca; przepoczwarczają się wewnątrz łodyg roślin żywicielskich. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Podkarpackie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lipach
  7. Podobne. Nieco podobna jest Gortyna flavago, u której brak wyraźnej, poprzecznej linii środkowej na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Jarosław Bury
  9. T.citrago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply