Tiliacea citrago – Ozimica cytrynówka

Noctuidae – Sówkowate
Tło przednich skrzydeł żółte. Plamki nerkowata i okrągła mało kontrastowe, lecz mimo to dobrze widoczne – rozdziela je wyraźnie zaznaczona poprzeczna linia środkowa.

Łódzkie 14.09.2018 Fot. Maria Mika

Podkarpacie 02.09.2012 Osobnik ze zgrubiałą, bardzo wyraźną linią środkową Fot. Jarosław Bury

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz nieczęsto obserwowana; liczna lokalnie
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, aleje, polany
  3. Wymiary. Rs 28-36 mm
  4. Okres lotu. Lipiec/sierpień – październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca; przepoczwarczają się wewnątrz łodyg roślin żywicielskich. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Podkarpackie, łódzkie
  6. Pokarm. Nektar. Gąsienice żerują na lipach
  7. Podobne. Nieco podobna jest Gortyna flavago, u której brak wyraźnej, poprzecznej linii środkowej na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji i identyfikacji – Maria Mika Jarosław Bury
  9. T.citrago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply