Gortyna flavago – Paciepnica żółtaczka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą drążnica pomidorówka. Tło przednich skrzydeł żółte. W przedniej i tylnej części skrzydła rozmyta, brązowa, szeroka smuga poprzeczna – brak jednak wyraźnej linii środkowej. Plamki nerkowata i okrągła wyraźnie zaznaczone, o brunatnych lub brunatnoczerwonych brzegach. Wierzchołki przednich skrzydeł jasne. Gąsienica biaława, czarno plamkowana, z czerwoną głową; z uwagi na skryty tryb życia rzadko obserwowana.

Gort.flavago

Łódzkie 28.08.2013 Fot. Jacek Nowak

G.flavago

Łódzkie 28.08.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Liczebność. Szeroko rozmieszczona, lecz nieczęsto obserwowana; liczna lokalnie
  2. Biotop. Wilgotne lasy i zarośla, mokradła, łąki, doliny rzeczne, ogrody, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 34-41 mm. Gąsienice dorastają do 50 mm
  4. Okres lotu. Lipiec-październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca; przepoczwarczają się wewnątrz łodyg roślin żywicielskich. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach i w łodygach rozmaitych roślin zielnych i krzewów, zwłaszcza bzów koralowych, wiązówki błotnej, ostów, ostrożeni, łopianów, słoneczników, kozłków, trędowników i lepiężników. Rozwijają się również w łodygach pomidorów, tytoniu i ziemniaków. Imagines nie odwiedzają kwiatów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które jednak w Polsce nie występują. Nieco podobna jest Tiliacea citrago u której występuje wyraźnie zaznaczona linia środkowa na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Jacek Nowak
  9. G.flavago w bazie BioMap
  10. G.flavago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply