Gortyna flavago – Paciepnica żółtaczka

Noctuidae – Sówkowate
Znana także pod nazwą drążnica pomidorówka. Tło przednich skrzydeł żółte. W przedniej i tylnej części skrzydła rozmyta, brązowa, szeroka smuga poprzeczna – brak jednak wyraźnej linii środkowej. Plamki nerkowata i okrągła wyraźnie zaznaczone, o brunatnych lub brunatnoczerwonych brzegach. Wierzchołki przednich skrzydeł jasne. Gąsienica biaława, czarno plamkowana, z czerwoną głową; z uwagi na skryty tryb życia rzadko obserwowana.

Włochy 30.09.2017 Fot. Paolo Mazzei

Gort.flavago

Łódzkie 28.08.2013 Fot. Jacek Nowak

G.flavago

Łódzkie 28.08.2013 Fot. Jacek Nowak

  1. Status. Szeroko rozmieszczona, lecz nieczęsto obserwowana; liczna lokalnie
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i zarośla, mokradła, łąki, doliny rzeczne, ogrody, pola uprawne
  3. Wymiary. Rs 34-41 mm. Gąsienice dorastają do 50 mm
  4. Okres lotu. Lipiec-październik. Gąsienice od kwietnia do czerwca; przepoczwarczają się wewnątrz łodyg roślin żywicielskich. Zimuje jajo
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – łódzkie
  6. Pokarm. Gąsienice żerują na korzeniach i w łodygach rozmaitych roślin zielnych i krzewów, zwłaszcza bzów koralowych, wiązówki błotnej, ostów, ostrożeni, łopianów, słoneczników, kozłków, trędowników i lepiężników. Rozwijają się również w łodygach pomidorów, tytoniu i ziemniaków. Imagines nie odwiedzają kwiatów
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju, które jednak w Polsce nie występują. Nieco podobna jest Tiliacea citrago u której występuje wyraźnie zaznaczona linia środkowa na przednim skrzydle
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Jacek Nowak Paolo Mazzei
  9. G.flavago w bazie BioMap
  10. G.flavago na Lepiforum

avidal

Leave a Reply